Αρχείο για Μαΐου, 2015

taken from ‘Chronicle

Advertisements

Arcade Fire

«Dear God, would you send me a child? / Oh! God, would you send me a child / Cause I wanna put it up on the TV screen»

αποκλειστικό: τυπώνουμε χρήμα

Posted: Μαΐου 7, 2015 in Χωρίς κατηγορία

εδώ και λίγες εβδομάδες σε μυστικές τοποθεσίες στη ‘γουρουνόνησο’ του Ελενικού πλανητικού συστήματος τυπώνεται το νέο μας νόμισμα: ‘Πουλ – γου’

Μάθε περισσότερο εδώ:

Ή εκεί;

Ή παραπέρα…

Φυσικά η εποχή μας δεν είναι μεταφυσική.

Υπάρχουν συγκεκριμένα μετρήσιμα μεγέθη… ευτυχώς…

Υπάρχουν αριθμοί που καθορίζουν όρια και καθιστούν απτό το πράγμα…

Υπάρχουν όροι και κανόνες που οριοθετούν τα πλαίσια και τις επιλογές…

Κυρίως, υπάρχει η ελευθερία στην επιλογή ή στις επιλογές ανάμεσα σε μια πλειάδα αγαθών που διακινούνται ελεύθερα – ως επί το πλείστον…

Υπάρχουν αγαθά, πάμπολλα αγαθά, απτά συγκεκριμένα αντικείμενα…

Ευτυχώς…

Υπάρχουν απτά πράγματα που αγοράζουμε…

Υπάρχει το χρήμα – το πλέον απτό σύστοιχο της ανθρώπινης εργασίας…

Υπάρχει η ανθρώπινη εργασία που παράγει απτά αντικείμενα και αξία…

Υπάρχει η αξία: Η αξία ενσωματώνεται στα απτά αντικείμενα ως απτή πολύ συγκεκριμένη ιδιότητα του κατόχου του αντικειμένου ή αγαθού…

Η πολύ συγκεκριμένη ιδιότητα αντιστοιχεί στις διαστάσεις που προβάλλει απτά η διαφήμιση… ευτυχώς…

Μπορώ και αγγίζω τα αντικείμενα… μπορώ και αγγίζω τις ιδιότητές τους…

Μπορώ και αγγίζω το χρήμα… απτά συγκεκριμένα: Μια συγκεκριμένη κάρτα – μια πραγματική κάρτα που συνδέεται με έναν πραγματικό λογαριασμό… ή και όχι: Αλλά οπωσδήποτε που δημιουργεί πραγματικές σχέσεις ανάμεσα σε μένα και την τράπεζα…

Ένας πραγματικός χώρος… ένα πραγματικό κτίριο με πραγματικούς ανθρώπους και πραγματικά χρήματα… ένα πραγματικό κεφάλαιο που διαμεσολαβεί πραγματικά…

Μπορώ και τα ακουμπάω όλα αυτά… τα ψηλαφώ… θιγγάνων ο νους: το χέρι δηλαδή…

Όλα αυτά είναι τόσο μα τόσο πραγματικά… είμαι τυχερός που πραγματώνομαι κι εγώ μέσα σε αυτές τις πραγματικές σχέσεις… ένας πραγματικός προσδιορισμός: Θετικός ή απλά κινητήριος… θέτει σε πραγματική κίνηση…

Η πραγματική κίνηση που με προσδιορίζει απόλυτα… πραγματικά…

Ο μοναδικός πραγματικός προσδιορισμός που εξασφαλίζουν οι απτοί συγκεκριμένοι αριθμοί…

Απόλυτος ο προσδιορισμός: Απόλυτα μετρήσιμος και απόλυτα παρόν: Αφανίζοντας τις ψευδαισθήσεις μιας πολλαπλότητας δυνατών προσδιορισμών. Ευτυχώς. Μονιστικός.

Ευτυχώς η εποχή μας δεν είναι μεταφυσική ή αν προτιμάται είναι αντί-μεταφυσική… πιο σημαντικά είναι αντί-συμβολική – δεν επιτρέπει πια σύμβολα… η κριτική της θετικής επιστήμης έχει διαλύσει όλα τα σύμβολα…

Πραγματικά: μπορώ να πω ότι ζω πραγματικά ίσως μέσα σε ένα ολόγραμμα – μιλώντας από θεωρητική φυσική άποψη… ευτυχώς… ίσως πάλι αντιστρέφεται και ο χρόνος που λέει και ο Hawking και σαν τον Ξένο στον Πολιτικό του Πλάτωνα οι άνθρωποι να ξεπετιούνται από τη γη, γέροι, να ξανανιώνουν, να γνωρίζουν τα παιδιά τους και μετά να τα γεννούν έως ότου μωροί μωρά να επιστρέφουν στη γη… ευτυχώς.

Φυσικά η φυσική δεν είναι μεταφυσική.

Ούτε και η εποχή μας.

Μπορώ και αγγίζω όλα τα πράγματα-  δεν φτάνει αυτό;

Είπε ο Άγιος και χάθηκε μέσα στο δάσος (του)…