Αρχείο για Ιουλίου, 2013

το πιο ανησυχητικό θα είναι μάλλον όταν θα απαιτηθεί ξανά να καταστεί συγκεκριμένη, ή πιο συγκεκριμένη, η οικονομία (ας μην ξεχνάμε ότι η πρώτη κρίση (!) ξέσπασε όταν η οικονομία συναντήθηκε με τον κλάδο (!) της στέγασης (!)) / προς το παρόν το πιο συγκεκριμένο που συναντά είναι τα σώματα των ανθρώπων (και δεν μιλάω για τις μαζικές (!) κινητοποιήσεις) /

the early / like a villain

Advertisements

επιμερισμός / όταν η δημοκρατία αγριέψει: η ερτ θυμάται ότι είναι η φωνή της κοινωνίας / επιμερισμός / όταν η δημοκρατία αγριέψει: οι δήμοι θυμούνται την ενότητα όλων των εργαζομένων ενάντια στα μνημόνια / επιμερισμός / όταν η δημοκρατία αγιρέψει: θυμόμαστε το ταξικό υπόβαθρό της / επιμερισμός / σχέσεις εξουσίας είναι / όταν η δημοκρατία αγιρέψει: θυμόμαστε ότι η Κούνεβα είχε απλώς ένα εργατικό ατύχημα / επιμερισμός / όταν η δημοκρατία αγιρέψει: θυμόμαστε ότι υπάρχουν πολιτικοί κρατούμενοι / επιμερισμός: η δημοκρατία ομοιάζει με την εναλλαγή των εφήμερων νέων / επιμερισμός / όταν η δημοκρατία αγιρέψει: αλήθεια χρειάζεται μια – έστω και υποτυπώδης – ηθική νομιμοποίηση των πράξεων της δημοκρατίας όταν αγριεύει; / επιμερισμός

and what is wrong with case studies?
– nothing, Krapp says, I am my own case study…
so, there is some truth in case studies…
– now, I didn’t say that. If nothing is wrong, then nothing is right either.
then, what is the problem?
– the Study…

η οντολογία ως υπόλειμμα κάποιας μεθόδου