Αρχείο για Νοέμβριος, 2012

handling noise

Advertisements

αυτό το ζώο δεν μπορεί καν να δει / δεν ενοχλεί το φως / ούτε το σκοτάδι / απλά: μαθαίνει το φως και μαθαίνει το σκοτάδι / πρέπει να μάθει να βλέπει / αυτό το ζώο είναι ανίσχυρο – όσο ανίσχυρο υπήρξε τη μέρα που γεννήθηκε / για να ανασάνει χρειάστηκε το χέρι που γνωρίζει στην πλάτη της να την χτυπήσει κρατώντας την ανάποδα / αυτό είναι το ζώο / ανίσχυρο / πρέπει να μαθαίνει / μαθαίνει να βλέπει / κι έπειτα, όταν έχει μάθει να βλέπει, θα πρέπει να ξεμάθει να βλέπει / να κοιτάζει / ίσως να μην κοιτάζει / αυτό το ζώο εξακολουθεί και είναι ανίσχυρο / μαθαίνει / το πιο δύσκολο μάθημα είναι να μάθει να ξεμαθαίνει / παράδοξο / αλλά ποιος είπε ότι αυτό το ζώο δεν είναι παράδοξο, μια παραδοξότητα; /