Αρχείο για Οκτώβριος, 2012

σοφά είπε: ‘θα συναντήσεις ό,τι ψάχνεις… αν ψάχνεις δαίμονα ή άγγελο, αυτόν θα συναντήσεις’ / ο Λουδοβίκος είναι νέος ακόμη και στην ταυτολογία συναντά το νόημα της ζωής / μεγαλώνοντας θα σκεφτεί πιο ώριμα: δεν πρέπει να λύσουμε την αντίφαση, αλλά να δούμε πώς αυτή λειτουργεί, λ.χ. στην πολιτεία / και η ταυτολογία; / η απάντηση θα έπρεπε να είναι: ‘αν ψάχνεις δαίμονα, άγγελο θα συναντήσεις’ ή πάλι ‘αν ψάχνεις άγγελο, δαίμονα’ / μπορεί και όχι… / απαντήσεις δεν υπάρχουν / μόνο δάχτυλα που δείχνουν / ή που νουθετούν… / δεν είναι πια βέβαιος

την καλησπέρα μου

Advertisements

lesrevenants

music to pretend

degas’ dancer

Posted: Οκτώβριος 4, 2012 in εσωτέρικα, λου

it is all done by numbers… almost everything…