Αρχείο για Οκτώβριος, 2010

Eluvuim ‘genius and the thieves’

οι κυριακές είναι πάντα σαν όρια μεταξύ της επερχόμενης καταιγίδας και της θάλασσας που μόλις έχει ησυχάσει…

 

κάπου χάθηκε μια μέρα – είναι ακόμη σάββατο (η θάλασσα σκοτείνιασε)…

krapp

Posted: Οκτώβριος 9, 2010 in (oblivion) μνήμη

mind the Krapp

πώς είναι προσπαθώντας απλά να κάμεις το λιγότερο κακό – το λιγότερο δυνατό κακό; και σε σένα και στους άλλους; / γνώση / προσπαθώντας να κάμεις, πάλι, το ‘καλό’; / πίστη / η μορφή του κακού είναι πιότερο σαφής – στις οριακές εκδοχές της είναι απόλυτα σαφής / το καλό όμως; / το καλό – όπως και η έννοια – δεν έχει μορφή: ως ανοικτό σχήμα είναι ένα ανοικτό πρόβλημα διαπραγμάτευσης / ίσως / αναπαράγουμε τάχα με αυτόν τον τρόπο μανιχαϊστικά σχήματα; / το πρόβλημα είναι όταν το καλό προσλαμβάνει μορφή και μεταμορφώνεται σε ΑΥΘΕΝΤΙΑ – αυτό το κακό δεν το διαπράττει (μόνον στις εξαίρετες συμπτώσεις πονηρίας του λόγου) / υποπτευόμαστε ήδη ότι η σημασία στο καλό και στο κακό είναι στις συνέπειές τους – στο περιεχόμενο που προσλαμβάνει ως προσανατολισμός και συνέπεια / ίσως…