Αρχείο για Οκτώβριος, 2010

Advertisements

Eluvuim ‘genius and the thieves’

οι κυριακές είναι πάντα σαν όρια μεταξύ της επερχόμενης καταιγίδας και της θάλασσας που μόλις έχει ησυχάσει…

 

κάπου χάθηκε μια μέρα – είναι ακόμη σάββατο (η θάλασσα σκοτείνιασε)…

krapp

Posted: Οκτώβριος 9, 2010 in (oblivion) μνήμη

mind the Krapp

πώς είναι προσπαθώντας απλά να κάμεις το λιγότερο κακό – το λιγότερο δυνατό κακό; και σε σένα και στους άλλους; / γνώση / προσπαθώντας να κάμεις, πάλι, το ‘καλό’; / πίστη / η μορφή του κακού είναι πιότερο σαφής – στις οριακές εκδοχές της είναι απόλυτα σαφής / το καλό όμως; / το καλό – όπως και η έννοια – δεν έχει μορφή: ως ανοικτό σχήμα είναι ένα ανοικτό πρόβλημα διαπραγμάτευσης / ίσως / αναπαράγουμε τάχα με αυτόν τον τρόπο μανιχαϊστικά σχήματα; / το πρόβλημα είναι όταν το καλό προσλαμβάνει μορφή και μεταμορφώνεται σε ΑΥΘΕΝΤΙΑ – αυτό το κακό δεν το διαπράττει (μόνον στις εξαίρετες συμπτώσεις πονηρίας του λόγου) / υποπτευόμαστε ήδη ότι η σημασία στο καλό και στο κακό είναι στις συνέπειές τους – στο περιεχόμενο που προσλαμβάνει ως προσανατολισμός και συνέπεια / ίσως…