Αρχείο για Ιουλίου, 2009

[αναφορικά με τη Θεωρία της Επιστήμης του Fichte] (…) «η βιβλιοκρισία ωστόσο (…) μου δίνει την εντύπωση ότι αυτό δεν είναι παρά ένα φάντασμα, το οποίο, την στιγμή ακριβώς που νομίζεις ότι το έχεις συλλάβει, ανακαλύπτεις ότι δεν κρατάς κανένα απολύτως πράγμα, ότι έχεις μάλλον αρπάξει μόνον τον εαυτό σου, πολλώ δε μάλλον, έχεις αρπάξει μόνον το χέρι που επιχείρησε να συλλάβει εκείνο το φάντασμα»

Advertisements

an sich und für sich

Posted: Ιουλίου 16, 2009 in Kant, theoria

Ich bin das Original aller Objekte

[Kant, Lose Blätter]

physical monadology

Posted: Ιουλίου 16, 2009 in Kant

[ΑΑ1:481] Πρόταση 7. Θεώρημα.

[…] Οφείλουμε συνεπώς να αναγνωρίσουμε ότι η μονάδα πληροί τον χώρο σύμφωνα με την έκταση της δύναμής της [sed sphera activitatis]

διάσπαρτα φύλλα σημειώσεων: δεν βγάζω πια τα γράμματά μου – τα γράμματά του… κάθε φορά που επιστρέφω είμαι / είναι και διαφορετικό κείμενο… πρέπει να κρατάω ξανά σημειώσεις – κάθε φορά… ή ο σίσυφος και η ανάγνωση…

η πλήρωση του χώρου του συμβολικού από τη λειτουργικότητα που συγκροτεί μία εκ των δυνατών περιγραφών του συμβολικού αίρει την συμβολική φύση και αντικαθιστά την περιγραφή από την κατασκευή – η αναδιάταξη του συμβολικού σύμφωνα με τη λειτουργικότητα αίρει τις ασύμμετρες διαστρωματώσεις των ατων συμβολικών και αναδιατάσσει σε μία ευθύγραμμη σύζευξη το πράγμα, αντικαθιστώντας ουσιαστικά, την περιγραφή από τον ακριβή ορισμό ο οποίος και απαριθμεί ως μία γραμμική διευθέτηση την (αναμενόμενη) συμπεριφορά… αυτή είναι μία θεμελιακή διαστροφή στην στοιχειώδη εποπτεία του όντος, πιο θεμελιώδης από τον μύθο ή το νόημα… πιο επιρρεπής στη βούληση και την σκοτεινή νύχτα της…

είναι αυτή η ασυμμετρία ανάμεσα στην συμβολική αναπαράσταση του εαυτού που διανοίγει έναν κοινό χώρο [υποθέσεων, προθέσεων, παρερμηνείας, παρεξήγησης ή απλώς αλήθειας και διάψευσης], είναι αυτός ο χώρος η δυνατότητα του νοήματος – μία διαρκής ασύμμετρη προσπέλαση ή αποκατάσταση [ήδη ετεροχρονισμένη και ταυτόχρονη εξωθείται σε μία ψευδή εμφάνιση που πιθανολογεί μόνον την αλήθεια της και πιστεύει τη βεβαιότητά της: η certitudo είναι μόνον πίστη]… πλήρης λογικής δύναμη (δυνατότητα) συγκροτεί ένα νέφος δυνατών παρουσιών – αντιστέκεται στην πρόβλεψη: είναι το ζώο που μπορεί και λέει ότι δεν μπορείς ταυτόχρονα να προσδιορίσεις Και την θέση του σώματός μου αλλά πιο σημαντικά, την Σκέψη μου – η ορμή είναι ασύμμετρη προς τη θέση και η θέση μία (ψευδής) παρουσία της ορμής… ούτε κι εγώ όμως: λέει στον εαυτό του, εισάγοντας μία δεύτερη ασυμμετρία κ.ο.κ.